• ENG
  • ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Link-uri utile

The United Nations Office at Geneva (UNOG)

Comunicate de presă

Intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Organizația Internațională UN Women a fost discutată de către Ambasadoarea Oxana Domenti cu directoarea Biroului Regional UN Women cu sediul la Istanbul, Dna Alia El-Yassir

26 martie 2019, Geneva – Promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor, precum și intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și UN Women, inclusiv prin intermediul Misiunii de la Geneva, au fost discutate în cadrul reuniunii Ambasadoarei Oxana Domenti cu directoarei Biroului Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală, doamna Alia El-Yassir.

Discuțiile s-au focusat în special pe implementarea Declarației de la Beijing și a Platformei pentru Acțiuni (1995), realizarea procesului regional de reevaluare a progreselor și impedimentelor legate de transpunerea în practică a acesteia precum și extinderea proiectelor și programelor regionale dedicate împuternicirii femeilor.

În cadrul dialogului, Ambasadoarea Oxana Domenti a trecut în revistă progresele înregistrate de către Republica Moldova, printre care încurajarea participării femeilor în politică și introducerea cotei de gen de reprezentare minimă de 40% pe listele de candidați ale partidelor, introducerea concediului paternal plătit, adoptarea strategilor pentru asigurarea egalității între femei și bărbați și pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei, asigurând totodată despre respectarea de către țara noastră a angajamentelor internaționale asumate.

În context, Directoarea Biroului Regional a apreciat rezultatele Republicii Moldova în acest domeniu, menționând despre faptul că tendințele pozitive înregistrate ar putea determina poziția de lider regional al țării noastre la acest capitol. De asemenea, Doamna El-Yassir a propus extinderea colaborării dintre Republica Moldova și Biroul Regional UN Women pe platforma Oficiului ONU de la Geneva.

La rândul său, Ambasadoarea Domenti a mulțumit doamnei El-Yassir pentru suport și cooperare productivă, precum și pentru deschiderea exprimată pentru intensificarea dialogului și colaborării cu UN Women, reiterând interesul Republicii Moldova de a continua implementarea reformelor și programelor eficiente în domeniul egalității de gen.

Totodată, interlocutoarele au discutat și despre provocările care rămân actuale atât în Republica Moldova cât și în regiune, în particular diferențele bazate pe gen a veniturilor salariale, violența împotriva femeilor, subreprezentarea acestora în poziții politice și manageriale dar și în domeniul științelor exacte.