• ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utile

INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENII STRĂINI

1. Regimul eliberării vizelor de intrare în Republica Moldova

Lista străinilor scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldovapoate fi vizualizată aici http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/#link

Lista străinilor care au nevoie de viză pentru Republica Moldova poate fi vizualizată aicihttp://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/list-foreigners-possess-visa-ro/#link

Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra şi ieşi din Republica Moldova.

Condiţiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova (în conformitate cu prevederile Legii nr.200 privind regimul strîinilor din 16.07.2010)

Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:

În cazuri de excepţie, la solicitarea poliţistului de frontieră de a justifica scopul intrării în Republica Moldova, străinii pot prezenta unul din următoarele documente:

Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

Cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la intrarea în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de trecere a frontierei de stat trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova. Documentul de trecere a frontierei de stat trebuie să conţină cel puţin două pagini libere

Intrarea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional.Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Republica Moldova prin segmentul de frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sînt obligaţi, în termen de 72 oredin momentul trecerii frontierei de stat a Ucrainei, să declare despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor convenabilă solicitantului, prezentînd actul de identitate naţional pe baza căruia i se permite intrarea în Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va elibera acestor persoane o anexă la actul de identitate naţional, care va servi temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Străinii care domiciliază legal în Republica Moldova şi care părăsesc temporar teritoriul ei au dreptul de a reintra în ţară, fără viză de intrare-ieşire, pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.

Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării, precum şi să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere acordat.

Pe durata şederii în Republica Moldova, străinii sunt obligaţi să declare autorităţii competente pentru străini, în termen de 15 zile calendaristice, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.

Furtul sau pierderea documentului de trecere a frontierei de stat, a permisului de şedere, a buletinului de identitate pentru apatrizi sau a documentelor de călătorie se declară organului de poliţie teritorial în termen de 15 zile calendaristice.

2. Reguli vamale ale Republicii Moldova

Persoanele fizice au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural. În acest scop, urmează a fi prezentate Serviciului Vamal al RM următoarele acte:

Persoanele fizice nu au dreptul să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare în domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt însoţite de autorizaţia eliberată de Ministerul Culturii prin care este specificat costul obiectului şi se confirmă faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.

Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului/cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.

Persoanele fizice sunt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de Euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Serviciului Vamal al Republicii Moldova: www.customs.gov.md.

3. Modul de obţinere a permiselor de şedere şi a dreptului la muncă în Republica Moldova

Cetăţenii străini care se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 90 de zile urmează să obţină de la Biroul Migraţie şi Azil adeverinţa de imigrant.

Ulterior obţinerii adeverinţei de imigrant, cetăţeanul străin sau apatrid urmează să-şi perfecteze permisul de şedere la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www.mai.gov.md, www.mtic.gov.md.

Cetăţenii străini şi apatrizii care vor să se angajeze în câmpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să obţină permis de muncă de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă: www.anofm.md