• ROM
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova


Link-uri utile

INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA

1. PERFECTAREA PASAPOARTELOR SI A BULETINELOR DE IDENTITATE

2. ELIBERAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

3. ACTE DE STARE CIVILĂ

4. SUPRALEGALIZAREA DOCUMENTELOR ȘI APOSTILA

5. ÎNTOCMIREA ACTELOR NOTARIALE

6. LUAREA LA EVIDENȚĂ CONSULARĂ

7. STABILIREA CU DOMICILIUL PERMANENT ÎN STRĂINĂTATE

8. CETĂȚENIE

9. CONDIȚII DE CĂLĂTORIE ÎN ELVEȚIA

10. SITUAȚII EXCEPȚIONALE ȘI DE URGENȚĂ

11. TAXELE CONSULARE ȘI TAXELE AFERENTE

12. CENTRUL DE APEL (REDIRECŢIONARE CĂTRE PAGINA MAEIE

13. SESIZĂRI

1. Perfectarea paşapoartelor şi a buletinelor de identitate

Pentru eliberarea paşaportului biometric, solicitantul prezintă următoarele documente:

Atenţie!
- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.

-Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul RM numai  după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale. Se supun transcrierii, în mod obligatoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

Pentru eliberarea paşaportului biometric pentru minorii cu vîrsta de pînă la 18 ani, reprezentantul legal prezintă următoarele documente: